Malzemenin mevcut durumunu ve/veya oluşmuş olan bir hasarın birincil ve ikincil nedenlerini belirlemek bir servise-uygunluk veya risk bazlı muayene çalışması için ön koşuldur. Ion Metal’in kadrosunda API 571 ve VGB-S-517’e göre durum ve hasar değerleme, BS 7910, API 579-1/ASME FFS-1 ve API 1104’e göre servise-uygunluk değerleme, ve API 580 ve API 581’e göre risk tabanlı muayene programı tasarlama ve uyarlama konularında CSWIP eğitimli ve yeterliliğe sahip personel mevcuttur.

Endüstriyel tesislerdeki kritik proses sistemlerinde olası bir hasarlanmanın insan hayatına, çevre sağlığına ve/veya üretim ve ürüne olumsuz etkileri olabilir. Tasarım şartları ile operasyon koşulları arasında uyuşmazlıkların tespiti ve bu uyuşmazlıkların azaltılması eforu yapısal güvenilirlik mühendisliği (reliability engineering) ajandası kapsamındadır. Etkin bir yapısal güvenilirlik mühendisliği programı mukakkak malzeme kondüsyon değişimlerinin izlenmesi ve/veya meydana gelen hasarlanmaların kök nedenlerinin anlaşılması için çalışmalar içermelidir.

Dr. Koray Yurtışık

CDA koordinatorü

koray.yurtisik@ion-metal.com

Hafize Çakmak

YB program yöneticisi

hafize.cakmak@ion-metal.com

Hasar kök neden analiz çalışmaları, malzeme inceleme için kullanılan yöntemlerin ve cihazların doğası gereği uzun zaman gerektirebilmekte ve maliyetli olabilmektedir. Ancak hasar analiz çalışmalarının asıl maliyetini direk maliyetler değil, ekipmanın tekrar devreye alınabilmesi için analiz çalışmasının sonuçlanmasına kadar geçen süredeki üretim kayıpları gibi endirek maliyetler oluşturmaktadır. Bu itibarla Ion Metal, etkin ve ekonomik bir hasar analiz çalışması yürütebilmek için yalnızca hasarlanma mekanizmaları hakkında birikimli uzmanların değil, aynı zamanda ilgili proseslere aşina operasyon ve tasarım uzmanlarının da mevcut olduğu analiz ekipleri ile projelerini yürütmektedir.