Endüstriler

HAVACILIK VE UZAY

Daha yüksek verimlilik ve güvenilirlik hedefiyle yeni malzemelerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi havacılık ve uzay endüstrilerinin sürekli sıcak gündemindedir. Butür yeni malzemeler ve teknolojiler, tasarım sıcaklığında ve ortam koşullarında gerçekleştirilen mekanik testlerle geçerli kılınmalıdır. Ion, mekanik ve fiziksel metalurji birikimi ile TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından hava ve uzay platformlarının yapısal elemenlarına yönelik yürütülen araştırma ve ticari programlara destek vermektedir.

GÜÇ (ENERJİ) ÜRETİM

İmalat veyahut operasyon süreçlerinde ısıl işlemler marifetiyle bozunan malzeme içyapısı, çelik ve yüksek sıcaklıklarda kullanılan diğer metal alaşımların sürünme ve diğer yüksek sıcaklık deformasyon mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Ion Metal ülke içinde de dışında santral sahiplerine, 3üncü taraf muayene veya sigorta kuruluşlarına ve proje müteahhitlerine çok sayıda hasar kök sebep analiz ve malzeme durum değerleme hizmeti arz etmiştir.

PETROL & DOĞALGAZ

Emprik verilere dayalı iyi-işçilik kriterleri sağlayan boru hattı standartları uzun yıllar boyunca iyi işleyen ancak muhafazakar bir güvenilirlik kaydı oluşmasına vesile olmuşlardır. Malzeme ve kaynaklı birleştirmelerdeki tolere edilebilir kusur boyutları hakkında daha gerçekçi sınırlamalar getiren servise-uygunluk kriterleri günümüzde alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Kırılma tokluğu özellikleri, kara ve deniz boru hatlarının mühendislik kritik değerlemeleri için büyük önem arz etmektedir. Ion ve ODTÜ KTTMM ArGe Grubu, sadece petrol ve doğalgaz sektörüne değil, aynı zamanda tüm sektörler için hem lineer elastik hem de elasto-plastik tanımlarla kırılma tokluğu ve direnç eğrileri test hizmetleri arz eden Türkiye’deki tek akredite laboratuvara sahiptir. Laboratuvar, TANAP ve Türk Akımı boru hattı inşaat ve BTC hat tevsii projelerinin kırılma tokluğu test gereksiniminin neredeyse tamamını karşılamıştır.

ALTYAPI

Endüstriyel veya sivil alyapıların ilk inşaat veya tevsii yatırım değerlemeleri, oluşturulan bakım planları ile altyapının çalışma ömrünün öngörülerine dayanır. Ion Metal tasarım, imalat, inşaat, devreye alma ve operasyon süreçlerinde sağladığı kondüsyon değerleme ve servise uygunluk (fitness-for-service) değerleme hizmetleri ile bu öngörülere veri arz eder.  Butür analitik değerleme çalışmaları için gerekli malzeme mekanik özellikleri yine Ion Metal’in laboratuvarlarında elde etmek mümkündür. Endüstriyel tesisler ve boru hatlarının yanı sıra, demiryolu ve köprü gibi kritik altyapılar hakkında da mühendislik ve mekanik test birikimine sahip olan Ion Metal, Osmangazi ve Çanakkale köprü inşaat projelerinde EN 1090 kapsamındaki özel testleri gerçekleştirilmiştir.